ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku na zakup jednej strony reklamy w czasopiśmie branży jubilerskiej na rynek Niemiecki

W ramach projektu „Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa Marcin Zaremski – wypromowanie produktów branży jubilerskiej za granicą”, w ramach poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE, firma Marcin Zaremski ogłasza zapytanie ofertowe na zakup jednej strony reklamy w czasopiśmie branży jubilerskiej na rynek Niemiecki.

Przedmiot zapytania ofertowego 

Przedmiotem zapytania jest zakup jednej strony na reklamę przedsiębiorcy w czasopiśmie branży jubilerskiej, skierowanym na rynek niemiecki.

Szczególy w pliku do pobrania.

Wynik postępowania ofertowego

Informuje, że w wyniku analizy ofert, dokonannej przez zamawiającego w dniu 20.12.2018 r. 

firma Marcin Zaremski zdecydowała się na zakup reklamy w postaci strony 1/1 w kolorze w 3 czasopismach:

ZeitForm, Schmuck Magazin oraz Goldschiede Zeitung

których ofert uznano za najkorzystniejsze z uwagi na cenę.

Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie zamawiającego.


Pliki do pobrania