Image title


 Firma Marcin Zaremski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w latach 2019 - 2020:

„Dalszy rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa Marcin Zaremski – wypromowanie produktów branży jubilerskiej za granicą”

Celem projektu jest promowanie produktów branży jubilerskiej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.


Wartość projektu ogółem: 604 400.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 302 200.00 PLN

Beneficjent: Marcin Zaremski


_________________________________________________________________________________________________________________________


W latach 2017 - 2019 firma Marcin Zaremski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa Marcin Zaremski – wypromowanie produktów branży jubilerskiej za granicą”

Celem projektu jest promowanie produktów branży jubilerskiej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.


Wartość projektu ogółem: 1 230 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 800 000.00 PLN

Beneficjent: Marcin Zaremski


_________________________________________________________________________________________________________________________


W latach 2013 - 2015 firma Marcin Zaremski brała udział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka finansowanym przez Ministerstwo Gospodarki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Promocji Polskiej Gospodarki (działanie 6.5) Poddziałanie 6.5.2: „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”Tytuł projektu: “Wzrost potencjału eksportowego firmy Marcin Zaremski” realizowanyw ramach “Branżowego programu promocji branży jubilersko- bursztynniczej”

Projekt realizowany był od 1.07.2012 do 30.07.2015.Celem poddziałania 6.5.2. Programu Innowacyjna Gospodarka jest:Poddziałanie 6.5.2 POIG realizowane jest w celu wzmocnienia konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych,a także wypromowanie polskich specjalności eksportowych.